แก้ GD Library extension not available with this PHP installation Laravel 8 ใน Xampp

Posted by tospichai on Dec 08, 2021
profile
tospichai

Posted on Dec 08, 2021

#laravel #xampp

หากเราใช้ intervention/image แล้วทดสอบใน Xampp พออัพโหลดรูปภาพ แล้วแจ้ง error ตามหัวข้อ เรามาดูวิธีแก้กัน

แก้ GD Library extension not available with this PHP installation Laravel 8 ใน Xampp

สำหรับใน windows หลังจากเปิดโปรแกรม Xampp (เวอร์ชั่นล่าสุด php 8.x) แล้วในช่องของ Apache กดปุ่ม config จากนั้นเลือก PHP(php.ini) จะทำการเปิดไฟล์ผ่าน Notepad ขึ้นมา

แก้ GD Library extension not available with this PHP installation Laravel 8 ใน Xampp

หลังจากนั้น ให้กดค้นหา Ctrl + F ค้นหาคำว่า gd จะเจอบรรทัดที่เขียนว่า ;extension=gd ลบตัว ; ออก จะเหลือแต่ extension=gd จากนั้น Save ไฟล์เลย (หากเป็นเวอร์ชั่นอื่นๆ อาจจะขึ้นว่า gd2 คือตัวเดียวกัน ก็ลบ ; ให้เหลือแต่ extension=gd2)

ให้ทำการ Restart Xampp ก็จะสามารถใช้งานได้แล้วครับ

profile

tospichai

Follow

Hey! 👋 I'm a Back-End Developer.
I graduated with a bachelor's degree in Finance from Kasetsart university.
I created a blog to share my knowledge with everyone.
In the future I will let everyone share their knowledge on my blog.

location

Thailand, Bangkok

work

Back-End Web Developer

joined

May 22, 2021

Login